Delårsrapport 1 januari - 31 mars

13 maj 2013

Första kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 586,3 MEUR (565,8)
  • Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur ökade nettomsättningen med 4 procent för koncernen och med 5 procent för kärnverksamheten, Measurement Technologies (MT)
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade till 121,0 MEUR (109,4)
  • Resultatet före skatt uppgick till 111,6 MEUR (95,3)
  • Resultatet efter skatt ökade med 17 procent till 90,4 MEUR (77,1)
  • Resultat per aktie ökade med 14 procent och uppgick till 0,25 EUR (0,22)

Delårsrapporten för första kvartalet 2013 presenteras idag kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon