Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

8 augusti 2013

Andra kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 635,1 MEUR (607,1)
  • Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur ökade nettomsättningen med 5 procent för koncernen och med 5 procent för kärnverksamheten, Measurement Technologies (MT)
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade till 131,6 MEUR (126,5)
  • Resultatet före skatt uppgick till 122,9 MEUR (113,1)
  • Resultatet efter skatt ökade med 9 procent till 99,5 MEUR (91,3)
  • Resultat per aktie ökade med 8 procent och uppgick till 0,28 EUR (0,26)
  • Operativt kassaflöde ökade med 27 procent till 90,5 MEUR (71,5)

Delårsrapporten för andra kvartalet 2013 presenteras idag kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon