Hexagon har tecknat avtal om förvärv av NAVGEOCOM i Ryssland

22 januari 2013

Hexagon har ingått ett slutgiltigt avtal om att förvärva samtliga utestående aktier i det ryska bolaget Navgeocom. Företaget är den största distributören av Leica Geosystems produkter i Ryssland. Leica Geosystems är ett dotterbolag i Hexagon-koncernen.

Navgeocom grundades 1997 och har vuxit till en av de ledande distributörerna av surveying- och karteringsprodukter i Ryssland. Förvärvet är ett led i Hexagons globala distributionsstrategi som syftar till att etablera en stark egen närvaro på koncernens viktigaste marknader.

"Förvärvet av Navgeocom är helt i linje med vår strategi att stärka Hexagons närvaro i tillväxtmarknader. Dessutom går Ryssland in i en fas med stora investeringar i transportinfrastruktur”, säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon. ”Till projekten hör motorvägar i hela landet, en höghastighetsjärnväg och motorväg mellan Moskva och S:t Petersburg samt en internationell transportförbindelse mellan Europa och västra Kina. Utöver det planeras för en väsentlig expansion av Moskvas yta och för en ringled med motorväg runt staden. I kombination med förvärvet medför projekten betydande tillväxtmöjligheter för alla Hexagons applikationsområden. Samtidigt förbättrar vi möjligheten att nå kunder i hela Ryssland.”

Transaktionen är avhängig myndigheters godkännande och sedvanliga villkor. Tillträde beräknas ske i slutet av februari 2013. Förvärvet kommer omedelbart att bidra positivt till Hexagons resultat. Exklusive koncernintern försäljning hade företaget en omsättning på cirka 10 MEUR räkenskapsåret 2012.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har över 13 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 200 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon