Hexagon förvärvar Devex - ledande mjukvaruleverantör till gruvindustrin

7 oktober 2013

Hexagon AB har ingått avtal om förvärv av Devex, en ledande aktör inom automationslösningar för gruvdrift.

Devex är ett brasilianskt företag med ledande mjukvarulösningar för drift av dagbrott och gruvor under jord. Bolaget har växt betydligt de senaste åren genom utveckling av lösningar som omfattar avsevärt mer än hantering av maskinflottor. Portföljen har utvidgats från flaggskeppsprodukten SmartMine® till en heltäckande automationsplattform för optimering av gruvdrift genom styrning och övervakning av alla aktiviteter i realtid i 3D.

Devex ledande marknadsposition i Brasilien och bolagets snabba tillväxt i grannländerna innebär inte bara att Hexagon påskyndar sin expansion i Sydamerika. Förvärvet är också en förstärkning av Hexagons satsning på gruvindustrin. Devex kompletterar Hexagons övriga erbjudanden i gruvsektorn, framförallt med sina 3D-lösningar som ger användare tillgång till data på ett mer intuitivt sätt än tidigare.

Devex automationslösningar är byggda på en öppen plattform vilket förenklar utveckling av mobila applikationer samt integration av lösningarna med andra system. Det möjliggör för gruvoperatörer att tillgodose skilda krav och att hantera alla delar i en integrerad process – från långsiktig planering av gruvbrytningen till den dagliga driften.

“Hexagons kunder i gruvindustrin och andra sektorer använder i ökande utsträckning automationslösningar för att uppnå effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar, säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. “Devex starka marknadsposition och teknologiska ledarskap öppnar inte bara dörren till korsförsäljning av kompletterande produkter från Hexagon till gruvindustrin, utan också till integration med andra produkter så att automationsbehoven i närliggande segment som jordbruk och byggnadsindustri bättre kan tillgodoses.”

Slutförandet av transaktionen är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden. Förvärvet konsolideras i Hexagons räkenskaper vid tidpunkten för slutförandet och väntas bidra positivt till koncernens resultat omedelbart. Devex omsättning uppgick till omkring 35 miljoner brasilianska real för räkenskapsåret 2012.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon