Hexagon har 27,4 procent av aktierna i Veripos och avser att fortsätta köpa aktier för NOK 34 per aktie tills Hexagon når totalt 11 030 529 aktier

27 november 2013

Hexagon AB (”Hexagon”) hänvisar till gårdagens börsmeddelande där bolaget annonserade sin avsikt att förvärva upp till 3 900 000 ytterligare aktier i Veripos Inc. (”Veripos”) för att uppnå ett totalt ägande om 11 030 529 aktier i Veripos Inc. (”Veripos”). Hexagon har idag förvärvat eller ingått överenskommelser om att förvärva ytterligare
1 961 961 aktier i Veripos, motsvarande 5,92 procent av det totala antalet utestående aktier. Aktierna förvärvades till ett pris om NOK 34 per aktie. Efter genomförda förvärv innehar Hexagon 9 092 490 aktier i Veripos, motsvarande 27,44 procent av det totala antalet utestående aktier.

I enlighet med gårdagens pressmeddelande avser Hexagon att förvärva aktier upp till en position om
11 030 529 aktier, motsvarande 33,3 procent av det totala antalet utestående aktier i Veripos. Aktieägare som önskar att sälja sina aktier till Hexagon för NOK 34 per aktie ombedes att kontakta SEB på telefon +47 21 00 85 32. Det eventuella förvärvet kan avslutas med kort varsel med full frihet för SEB, som hanterar det eventuella förvärvet.

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare till Hexagon.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon