Hexagon innehar 21.5 procent av aktierna i Veripos och överväger att förvärva ytterligare upp till 3,900,000 aktier till en kurs om NOK 34 per aktie

26 november 2013

Acceptfristen för kontanterbjudandet från Hexagon Acquisition Ltd till aktieägarna i Veripos Inc. (”Veripos”) avseende samtliga utestående aktier i Veripos (”Kontanterbjudandet”) i enlighet med erbjudandehandlingen daterad den 18 oktober 2013 (”Erbjudandehandlingen”) löpte ut den 25 november 2013 kl. 16:30. Därefter har Hexagon AB (”Hexagon”), idag förvärvat eller ingått överenskommelse om att förvärva 7,130,529 aktier i Veripos till ett pris om NOK 34 per aktie.

Hexagon överväger att förvärva ytterligare upp till 3,900,000 aktier, motsvarande 11,8 procent av det totala antalet utestående aktier i Veripos till ett pris om NOK 34 per aktie. Det eventuella förvärvet inleds idag, den 26 november 2013 kl. 16:30 och kan stängas med kort varsel vid full frihet för SEB, som hanterar det eventuella förvärvet. Om Hexagon fullföljer förvärvet av ytterligare 3,900,000 aktier kommer Hexagon att äga 11,030,529 aktier, motsvarande 33,33 procent av det totala antalet utestående aktier i Veripos.

Aktieägare som önskar sälja sina aktier till Hexagon för NOK 34 per aktie ombedes att kontakta SEB på telefon +47 21 00 85 32.

Accepter avseende totalt 82,175 aktier, motsvarande 0,25 procent av det totala antalet utestående aktier i Veripos erhölls under acceptfristen för Kontanterbjudandet. De villkor för Kontanterbjudandets fullföljande som angavs i Erbjudandehandlingen har således inte uppfyllts och då acceptfristen har löpt ut kommer dessa aktier att återlämnas. Aktieägare som accepterade Kontanterbjudandet och som vill sälja aktier till en kurs om NOK 34 per aktie måste kontakta SEB.

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare till Hexagon.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon