Hexagon har förvärvat Pixis - chilensk distributör av Intergraphs mjukvarulösningar

3 december 2013

Hexagon har förvärvat Pixis (“PIXIS”: Consultoria, Soluciones de Ingeniera y Servicios PIXIS Ltda.) som är exklusiv distributör av Intergraphs mjukvarulösningar i Chile och Peru sedan 1996.

Pixis med huvudkontor i Santiago, Chile, är en ledande leverantör av tekniska lösningar och tjänster till främst den regionala gruv- och metallindustrin med kopparutvinning som dominerande inriktning. Pixis har svarat för regionalt stöd åt Intergraph PP&Ms globala kunder men också levererat tjänster relaterade till Hexagons övriga verksamheter, från utbildning till modellering av existerande anläggningar och aktiviteter vid överlämning av data.

Förvärvet av Pixis snabbar upp Hexagons expansion i den södra delen av Sydamerika där främst Chile och Peru kommer att vara plattform för den framtida utvecklingen. Förvärvet kommer inte bara att gynna Intergraph PP&M utan också påskynda implementeringen av Intergraph SG&Is erbjudande i hela området. I egenskap av mångårig representant också för Intergraph SG&I har Pixis arbetat upp ett betydande kunnande om deras portfölj, speciellt i fråga om el, vatten och avlopp, infrastruktur och allmän säkerhet.

”Utökningen av vår försäljningsorganisation med Pixis innebär att Hexagon kan dra större nytta av de växande möjligheterna i gruvindustrin och på Intergraphs övriga segment i Chile och Peru”, säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. ”Genom nära samarbete och integration med Hexagons övriga verksamheter i Sydamerika kommer Pixis att stärka vår förmåga att växla upp synergier och dra fördelar av våra teknologier och vårt kunnande i regionen.”

Pixis konsolideras fullt ut från och med idag. Förvärvet har ingen betydande effekt på Hexagons resultat.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon