Hexagon förvärvar AHAB och stärker sin marknadsledande position inom geospatiala teknologier

8 oktober 2013

Hexagon AB har ingått avtal om förvärv av Airborne Hydrography AB (AHAB), leverantör av luftburna laser-baserade mätsystem för hydrografiska och topografiska mätningar.

AHAB med säte i Jönköping bildades 2002 och har kunder bland internationella mätföretag och offentliga organ världen över. Bolaget utvecklar hydrografisk och topografisk programvara samt system för kartläggning av land, kustområden och havsbottnar. I AHABs produktportfölj ingår LiDAR-teknologi för mätning av havsdjup från luften. Med den kan motsvarigheten till topografiska kartor framställas, föremål under havsytan upptäckas samt djupa och grunda hav och kustområden kartläggas och övervakas.

”Hydrografisk mätning med hög precision är av särskilt stor vikt för att övervaka och bemöta förändringar i havsnivån, hantera översvämningar samt för att överblicka skador på kuster till följd av naturkatastrofer”, säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. “Med AHABs portfölj kommer Hexagon in på den växande marknaden för mätning av djupa och grunda hav samt topografisk kartläggning av kustområden. Lösningarna har avgörande betydelse för säkerheten i kustområden och bidrar till snabb återuppbyggnad av drabbade regioner.”

För slutförandet av förvärvet gäller sedvanliga villkor. Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexagons resultat.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon