Hexagon omorganiserar inom applikationsområdet Technology och utser nya medlemmar till koncernledningen

2 december 2013

I linje med Hexagons avsikt att genom en bred branschinriktning och med syfte att få största möjliga utväxling av sina teknologier, plattformar och globala närvaro, träder följande förändringar i kraft omedelbart:

  • Hexagon Solutions – Denna nya enhet är ett naturligt steg i att ta Hexagons lösningscentrerade strategi vidare och bättre utnyttja synergimöjligheterna mellan Hexagons verksamheter. Enheten som leds av Claudio Simão, chef för Hexagon South America, är ansvarig för inriktning och expansion av Hexagons portfölj av Smart Solutions. Operationell start för verksamheten är planerad till den 1 januari 2014. Solutions kommer externt redovisas under Technology men försäljningssiffror kommer också att brytas ut med början från första kvartalet 2014.
  • Intergraph – Intergraphs CFO Steven Cost utses till chef för Intergraph SG&I efter John Graham som lämnar Hexagon för en ny roll utanför koncernen. Intergraphs två divisioner SG&I och PP&M ingår också i fortsättningen i Hexagons applikationsområde Technology.
  • Hexagon Geospatial – Mladen Stojic fortsätter att ansvara för Intergraphs geospatiala teknologiportfölj som dock bryts ut ur Intergraph SG&I. Den nya enheten, som idag är en del av Hexagon Geospatial med Stojic som chef, planerar också att börja sin verksamhet den 1 januari 2014. Geospatial kommer externt redovisas under Technology men försäljningssiffror kommer också att brytas ut med början från första kvartalet 2014.
  • Koncernledningen – Steven Cost (nyligen utsedd till chef för Intergraph SG&I) och Mattias Stenberg, nyligen utsedd till Chief Strategy Officer för Hexagon (tidigare Vice President, Strategy and Communications), tar plats i Hexagons koncernledning. Övriga medlemmar är Ola Rollén (VD och Koncernchef), Robert Belkic (Finans- och ekonomidirektör), Bo Pettersson (Teknikdirektör), Johnny Andersson (Chefsjurist), Jürgen Dold (Chef Hexagon Geosystems), Norbert Hanke (Chef Hexagon Metrology), Li Hongquan (vVD och Chef Hexagon Kina) och Gerhard Sallinger (Chef Intergraph PP&M).

“Vi fortsätter vår omvandling från en produktinriktad organisation till en lösningscentrerad leverantör av affärsorienterade applikationer”, säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. “Vår framgång idag och i morgon bestäms av hur väl vi växlar upp våra teknologier, vårt ledarskap och expertkunnande för att skapa nya och fortsatta värden för våra kunder och aktieägare.”

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon