Hexagon förvärvar New River Kinematics, ledande leverantör av mjukvara för industriell mätteknik

8 januari 2013

Hexagon har förvärvat New River Kinematics (NRK), ett amerikanskt teknikföretag som specialiserat sig på mjukvara för 3D-analys inom portabel industriell mätteknik.

NRK grundades 1994 och revolutionerade koordinatbaserad mätning genom att vara först inom industriell portabel mätteknik med programvara som skapar en tredimensionell grafisk miljö. Idag utvecklar och stödjer NRK branschstandarden för programvara inom portabel industriell mätteknik. NRKs främsta produkt SpatialAnalyzer® (SA) används i produktionsanläggningar över hela världen för att möta en rad utmaningar inom mätning av stora komponenter med hjälp av portabla mätenheter.

"I branscher som till exempel flygindustrin och varvsindustrin, där komponenter är mycket stora eller mycket dyra, är det absolut nödvändigt att minimera antal omarbetningar. NRKs programvara underlättar detta", säger Norbert Hanke, VD för Hexagon Metrology. "Från inspektion av enskilda komponenter till mycket noggranna och omfattande mätningar med hjälp av flera instrument stödjer SAs avancerade analysfunktioner tillverkare som inte har något annat val än att göra komponenter som passar."

NRK är ensamma om en heltäckande lösning som gör det möjligt att koppla ihop produkter från alla leverantörer. SpatialAnalyzers avancerade analysfunktioner kombinerar indata från vilken mätenhet som helst till en enda plattform, vare sig det handlar om mätarmar, teodoliter, trackers eller skannrar. Detta är särskilt viktigt vid tillverkning av stora komponenter där omfattande CAD-modeller och komplexa data innebär ytterligare utmaningar när det gäller noggrannhet och i slutändan produktivitet.

"NRK kommer också bli en viktig tillgång för Hexagon inom området för automatiserad mätning. Tillväxtmöjligheterna inom detta område är stora då allt fler kunder inom tillverkningsindustrin ökar sina ansträngningar att bli effektivare genom automation”, säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. "Vi kommer även att utnyttja Hexagons distributionsnät och kundbas för att öka SAs penetration på den internationella marknaden och inom växande segment som flygindustrin. Vi ser också samarbetsmöjligheter med Intergraph i syfte att förbättra vårt erbjudande till varvsindustrin, komponenttillverkare och till övriga delar av marknaden.”

NRK s grundare, Dr. Robert Salerno och Dr. Joseph Calkins, är entusiastiska över utsikterna för NRK.”NRK kommer att fortsätta stödja hela spektrumet av portabla mätinstrument och tillverkare. Vi ser fram emot att ta NRK och SA till nästa nivå och att fortsätta utveckla programvara för industriell mätteknik så att våra kunder kan möta utmaningarna de står inför. Denna strävan är och kommer att vara en av de viktigaste styrkorna i SA."

NRK har sitt säte i Williamsburg, Virginia. Bolaget konsolideras från den 1 januari 2013 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start. Omsättningen uppgick till cirka 13,3 MUSD 2012.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har över 13 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 200 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon