Uppdatering från Hexagons kapitalmarknadsdag

6 juni 2012

Under kapitalmarknadsdagen i Las Vegas den 5 juni uppdaterade Hexagon AB - en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi - sin finansiella plan och sin bedömning av marknadsläget.

Hexagons finansiella plan sträcker sig till utgången av 2015 och inkluderar ett försäljningsmål om 3,5 mdr EUR och ett lönsamhetsmål där rörelsemarginalen (EBIT) ska uppgå till 25 procent. Under kapitalmarknadsdagen specificerade Hexagon att försäljningsmålet i basscenariot bygger på att kärnverksamheten Measurement Technologies växer med cirka åtta procent per år under perioden. Hexagon bedömer att intäktssynergier relaterade till teknologier från Intergraph kommer att öka nettoomsättningen med ytterligare 100-200 MEUR till slutet av 2015. Hexagon angav också att förvärv kan komma att öka nettoomsättningen med 200-600 MEUR under perioden beroende på den allmänna konjunkturen.

Hexagon uppgav också att rörelsemarginalen för kärnverksamheten kommer att överstiga dagens nivå om 21 procent och att marginalerna hänförbara till intäktssynergier kommer att vara betydligt högre än koncernens nuvarande genomsnitt till följd av det högre mjukvaruinnehållet i de produkterna. Rörelsemarginalen i de förvärv som Hexagon inkluderat i modellen förväntas uppgå till över 15 procent.

Utfallen ovan är inte de enda tänkbara resultaten. Den makroekonomiska utvecklingen kan ge upphov till olika kombinationer av delkomponenterna.

Sammanfattning av Hexagons bedömningar av marknadsläget och utsikterna för det andra kvartalet 2012:

  · Samtliga större geografiska marknader bedöms växa under det andra kvartalet 2012.
  · Metrology och Intergraph PP&M (Power, Plant & Marine) kommer att svara för den största delen av tillväxten under det andra kvartalet 2012
  · Geosystems genomgår en återhämtning sedan marknadssegmentet för höghastighetståg i Kina bottnat ut efter det kraftiga fallet förra året.
  · Affärsenheten Intergraph SG&I väntas bryta trenden med vikande försäljning under det andra kvartalet.

Presentationen med Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén finns på Hexagons hemsida www.hexagon.com.

Hexagon är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har över 13 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 200 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon