Inbjudan till presentation av Hexagons bokslutskommuniké den 8 februari

18 januari 2012

Hexagon publicerar bokslutskommunikén för 2011 onsdagen den 8 februari kl 08:00.

Rapporten presenteras av Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens den 8 februari kl 11:00.

Telefonkonferensen hålls på engelska och webbsänds. För deltagande vänligen ring +46 8 505 598 53, +44 203 043 24 36, +41 44 580 65 24 eller +1 866 458 40 87.

Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon