Delårsrapport 1 januari - 31 mars

9 maj 2012

Första kvartalet 2012  • Operationell nettoomsättning ökade med 9 procent till 565,8 MEUR (521,3)

  • Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur ökade operationell nettomsättning med 6 procent

  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 6 procent till 111,0 MEUR (104,8)

  • Resultatet före skatt uppgick till 97,5 MEUR (85,8)

  • Resultatet efter skatt uppgick till 79,0 MEUR (68,6)

  • Resultat per aktie ökade med 16 procent och uppgick till 0,22 EUR (0,19)

  • Operativt kassaflöde ökade med 15 procent till 52,5 MEUR (45,8)  • Justerad till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt).


Delårsrapporten för första kvartalet 2012 presenteras idag kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon