Delårsrapport 1 januari - 30 september

26 oktober 2012

Tredje kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 578,1 MEUR (521,2)
  • Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur ökade nettomsättningen med 5 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) uppgick till 115,7 MEUR (98,9)
  • Resultatet före skatt uppgick till 104,3 MEUR (84,3)
  • Resultatet efter skatt ökade med 25 procent och uppgick till 84,5 MEUR (67,4)
  • Resultat per aktie ökade med 26 procent och uppgick till 0,24 EUR (0,19)
  • Starkt kassaflöde i kvartalet

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2012 presenteras idag kl 10:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon