Delårsrapport 1 januari - 30 juni

9 augusti 2012

Andra kvartalet 2012

  • Operationell nettoomsättning ökade med 12 procent till 607,1 MEUR (543,5)
  • Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur ökade operationell nettomsättning med 6 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) uppgick till 127,5 MEUR (114,3)
  • Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 114,7 MEUR (99,5)
  • Resultatet efter skatt ökade med 22 procent och uppgick till 92,8 MEUR (76,3)
  • Resultat per aktie ökade med 18 procent och uppgick till 0,26 EUR (0,22)
  • Operativt kassaflöde ökade med 175 procent till 71,5 MEUR (26,0)

Delårsrapporten för andra kvartalet 2012 presenteras idag kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon