Hexagon emitterar företagscertifikat

9 februari 2012

Hexagon AB meddelade idag att man har genomfört en första emission under ett upprättat program för företagscertifikat. Programmet ger Hexagon möjlighet att emittera företagscertifikat inom en ram om 5 miljarder kronor. Certifikaten kan emitteras med löptider upp till 12 månader. Certifikatprogrammet utgör ett komplement till Hexagons basfinansiering, diversifierar bolagets lånestruktur och ger en ökad flexibilitet avseende skuld- och likviditetshantering.

Arrangör av programmet är Nordea och emissionsinstitut är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Stenberg, Vice President Strategy and Communications, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Robert Belkic, Group Treasurer, Hexagon AB, +46 8 601 26 35

Hexagon är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har över
13 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 200 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon