Hexagon växer i Centralasien

3 oktober 2012

Hexagon har förvärvat samtliga aktier i Geosystems Kazakstan, som idag är Hexagons distributionspartner i landet.

Företaget, vars huvudkontor ligger i Almaty i Kazakstan, har byggt upp en stark marknadsposition och ett starkt varumärke åt Leica Geosystems under de senaste femton åren. Förvärvet stärker Hexagon Geosystems övergripande distributionsstrategi som syftar till att etablera direktförsäljning på alla sina viktigaste marknader, med allt större tonvikt på tillväxtländer. Förvärvet ger Hexagon Geosystems en fullt utvecklad distributionsenhet i regionen som kan ge ännu bättre service till den växande kundbasen inom gruv-, jordbruks-, transport- och infrastrukturbranscherna.

"Genom att slå samman våra resurser ökar vi avsevärt tillväxtmöjligheterna för flera av Leica Geosystems verksamheter. Vi kan också bättre tillgodose behoven hos kunder som förlitat sig på stöd från Leica Geosystems och dess distributionspartner i över ett decennium", säger Ola Rollén, koncernchef och VD för Hexagon AB. "Samtidigt som förvärvet kompletterar befintlig verksamhet och förbättrar vår konkurrenskraft i regionen är det ett led i en större strategisk plan som syftar till en betydande förstärkning av vår närvaro på tillväxtmarknaderna."

Geosystems Kazakstan konsolideras från och med den 1 oktober 2012 och kommer omedelbart att bidra till Hexagons resultat. Exklusive internförsäljning hade företaget en omsättning på cirka 2 MEUR under 2011.

Hexagon är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har över 13 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 200 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon