Hexagon förvärvar minoritetsandel i Blom ASA

31 maj 2012

Hexagon AB, ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi, förvärvar 25 procent av aktierna i Blom ASA till ett totalt värde av cirka 9 MEUR.

Blom ASA har huvudkontor i Oslo och dotterbolag i 13 länder och är ett publikt bolag noterat på Oslobörsen. Blom är en av de främsta tjänsteleverantörerna i Europa på det geospatiala området. Företaget erbjuder ett brett spektrum av lösningar inom geografisk information till den offentliga sektorn, privata företag och konsumenter. Verksamheten omfattar insamling, behandling och modellering av kartor och bilder. Bloms geografiska informationsdatabas bestående av kartor, flygbilder och geospatiala modeller är en av de största i Europa. Genom sina online-tjänster erbjuder Blom kunder och partners möjligheter att uppdatera sina egna databaser och skapa tillämpningar som bygger på Bloms platsbaserade tjänster och navigationslösningar.

"Vi samarbetar med leverantörer av geospatial information över hela världen. Dessa samarbeten ger stöd åt vår vision om att erbjuda "dynamiska" uppdateringar med högre precision av världen omkring oss, och så småningom också i realtid", säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon AB. "Uppdaterad geospatial information med hög upplösning blir allt viktigare för hela vår kundbas, särskilt inom Intergraph, där den ligger till grund för branschspecifika mjukvarulösningar. Med denna investering säkrar Hexagon tillgång till sådan information."

Hexagon har för närvarande inga planer på att förvärva ytterligare aktier i Blom ASA.

Transaktionen slutförs fredagen den 1 juni 2012.

Hexagon är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har över 13 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 200 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon