Hexagon förvärvar GTA Geoinformatik GmbH - pionjär inom 3D-modellering av städer

3 december 2012

Hexagon AB, en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologier, har tecknat ett slutligt avtal om förvärv av tillgångarna i GTA Geoinformatik GmbH, ett mjukvaruföretag fokuserat på georefererade virtuella 3D-modeller av städer och lösningar för högeffektiv byggnadsrekonstruktion.

GTA Geoinformatik grundades 1995 och har utvecklat programvaran tridicon ® vilken möjliggör automatisk generering av högkvalitativa 3D ​​punktmoln i färg. Företaget är också specialist på att kombinera data från punktmoln med flygfoton, däribland bilder tagna med LIDAR-teknik och oblique-teknik (bilder tagna med kameran riktad snett nedåt). Denna information används för att göra intelligenta och navigerbara 3D-modeller över städer, så kallade ”digitala städer”.

"Digitala städer är en viktig del av Hexagons geospatiala vision att kombinera intelligenta kartor med uppdateringar i realtid", säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. "GTA Geoinformatiks lösningar blir allt betydelsefullare eftersom de utgör basen för branschspecifika tillämpningar inom stadsplanering, till exempel säkerhet, transporter, infrastruktur, energi och insatser vid nödsituationer."

GTA Geoinformatik har kontor i Berlin och Neubrandenburg i Tyskland. Verksamheten ingår i Hexagons räkenskaper från november månads slut. Förvärvet kommer inte att ha någon betydande påverkan på Hexagons resultat på kort sikt.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har över 13 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 200 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon