MSCI omklassificerar Hexagon

27 juli 2011

MSCI har beslutat att omklassificera Hexagon AB från Sektor 20 Industrivaror till Sektor 45 Informationsteknik. Beslutet gäller från och med marknadens stängning den 29 juli, 2011. Klassificeringen sker enligt Global Industry Classification Standard (GICS), som är den branschstandard som många börser följer, inkluderat NASDAQ OMX Stockholm.

Omklassificeringen innebär att det sker en del förändringar avseende indextillhörighet för Hexagonaktien på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 1:a augusti. De viktigaste förändringarna är följande:

Sektor:

  • Ny tillhörighet: SX45PI Information Technology
  • Lämnar: SX20PI Industrials

Industry group:

  • Ny tillhörighet: SX4520PI Technology Hardware & Equipment
  • Lämnar: SX2010PI Capital Goods

Industry:

  • Ny tillhörighet i: SX452030PI Electronic Equipment, Instruments & Components
  • Lämnar: SX251060PI Machinery

Hexagon kommer att vara oförändrat inkluderat i NASDAQ OMX Stockholm All-share och Benchmark index.

Förändringen i sektorklassificering är en logisk följd av den förvandling Hexagon har genomgått de senaste 10 åren, vilket ytterligare underströks av förvärvet av Intergraph förra året. Från att ha varit ett nordiskt konglomerat bestående av verkstads- och handelsföretag, är vi idag en global, teknik- och forskningsintensiv koncern med en världsledande ställning inom design-, mät- och visualiseringsteknologi.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon