Delårsrapport 1 januari - 30 juni

4 augusti 2011

Andra kvartalet 2011

  • Operationell nettoomsättning ökade med 13* procent till 543,5
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 81 procent till 114,3 MEUR
  • Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär**
  • Resultatet efter skatt, exklusive poster av engångskaraktär**
  • Resultat per aktie ökade med 29 procent till 0,22 EUR (0,17)

*)Justerad till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt).

**)Jämförelsestörande reduktion av förutbetalda intäkter relaterade till förvärvet av Intergraph.

Delårsrapporten för andra kvartalet 2011 presenteras den 4
augusti kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se
instruktion på Hexagons hemsida.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon