Hexagon expanderar i Sydamerika

19 augusti 2011

Hexagon har träffat avtal om att förvärva samtliga aktier i det
brasilianska mjukvaru- och tjänstebolaget SISGRAPH.

SISGRAPH har tillhandahållit kundanpassade Intergraphlösningar i
Sydamerika sedan 1980. Förutom att sälja dessa lösningar erbjuder
SISGRAPH rådgivning, implementering och utbildning för alla
Intergraphs produkter i Sydamerika. SISGRAPHs tekniska team som
består av mer än 100 ingenjörer har en djup kunskap om
Intergraphs produkter, dess tillämpningar och om marknaderna de
riktar sig till. Bolaget har långvariga relationer med de stora
företagen i energisektorn i Sydamerika samt med flera lokala
myndigheter.

Exklusive internförsäljning var SISGRAPHs omsättning 2010 cirka
11 MEUR. Bolaget har visat stark tillväxt och en god lönsamhet de
senaste åren.

"Det finns i huvudsak två syften med det här förvärvet. Det
kommer att stärka vår närvaro på den snabbt växande
sydamerikanska marknaden och det kommer att ge oss full tillgång
till den kompetens, kundrelationer, servicekapacitet och
patentskyddade teknik som SISGRAPH innehar. Vi tror att
Sydamerika i allmänhet och Brasilien i synnerhet har mycket
intressanta tillväxtutsikter för de kommande åren. För vår
verksamhet inom Power, Process och Marine ser vi stor potential i
anknytning till prospektering och produktion av Brasiliens stora
oljereserver och i vår verksamhet inom Security, Governments &
Infrastructure har vi till exempel många intressanta uppslag
relaterade till fotbolls-VM 2014 och OS 2016 ", säger Ola Rollén,
VD och koncernchef för Hexagon AB.

SISGRAPH konsolideras från och med idag och kommer omedelbart att
bidra positivt till Hexagons resultat.

Hexagon är en ledande global leverantör av design-, mät- och
visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och
positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga
steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar
produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre
operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har över
12 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om
cirka 2 200 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher,
t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg
och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon