Hexagon avnoterar aktien från SIX Swiss Exchange

10 november 2011

SIX Swiss Exchange har godkänt Hexagons ansökan om avnotering av bolagets aktie från SIX Swiss Exchange.

Sista dag för handel kommer att bli 9 februari 2012 och avnoteringen kommer att träda i kraft per 10 februari 2012.

Avnoteringen från SIX Swiss Exchange påverkar inte Hexagons notering av aktier på NASDAQ OMX Stockholm, utan registrerade aktier av serie B kommer att fortsätta att handlas på NASDAQ OMX Stockholm.

De bakomliggande orsakerna till att avnotera Hexagonaktien från SIX Swiss Exchange är att handeln i bolagets aktier på SIX Swiss Exchange har varit närmast obefintlig de senaste åren och de extra kostnader och extra arbete som sammanhänger med att vara noterad på två börser. Noteringen på SIX Swiss Exchange fyllde ett syfte i samband med och efter förvärvet av Leica Geosystems 2005, men har idag ingen relevans för handeln i Hexagonaktien.

Hexagon är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har över 12 500 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 200 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon