Förändring av antalet aktier och röster i Hexagon

31 januari 2011

Den av Hexagon nyligen genomförda företrädesemissionen har inneburit att antalet aktier under januari 2011, genom utgivande av aktier som tecknats med subsidiär företrädesrätt, har ökat med totalt 339 335 aktier av serie B. Antalet röster ökade med totalt 339 335.

Per den 31 januari 2011 finns sammanlagt 353 642 177 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 337 892 177 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 31 januari 2011 uppgår till 495 392 177.

Hexagon AB är en ledande, global leverantör av 3D lösningar för att konstruera, mäta och positionera objekt samt att behandla och presentera data. Hexagons lösningar gör det möjligt för kunden att öka produktiviteten, förbättra kvalitén samt fatta bättre och snabbare operationella beslut. Hexagon har cirka 11 000 medarbetare i fler än 42 länder och en nettoomsättning om cirka 20 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon