Inbjudan till presentation av Hexagons delårsrapport den 28 oktober

13 oktober 2010

Hexagon publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2010 torsdagen den 28 oktober kl 08:00. Rapporten presenteras av Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens den 28 oktober kl 13:00.

Telefonkonferensen hålls på engelska och webbsänds. För deltagande vänligen ring +46 8 505 598 53, +44 203 043 24 36, +41 44 580 65 24 eller +1 866 458 40 87.

Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand.

För ytterligare information kontakta: Mattias Stenberg, IR-ansvarig, Hexagon AB, 08 601 26 27, ir@hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon