Delårsrapport januari - september 2010

28 oktober 2010

Tredje kvartalet 2010

  • Orderingången ökade med 21* procent till 3 262 MSEK (2 757)
  • Nettoomsättningen ökade med 23* procent till 3 160 MSEK (2 629)
  • Rörelseresultatet ökade med 52 procent till 544 MSEK (359)
  • Resultat före skatt ökade med 53 procent till 502 MSEK (329)
  • Resultat efter skatt ökade med 53 procent till 437 MSEK (286)
  • Resultat per aktie ökade med 52 procent till 1,63 SEK (1,07)

*)Justerad till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt).

Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2010 presenteras idag kl 13:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på Hexagons hemsida.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon