Delårsrapport januari - mars 2010

5 maj 2010

Första kvartalet

·Stark orderingång med 16 procents organisk tillväxt i första kvartalet.

·Nordamerika och Europa återgår till att visa tillväxt och tillväxtmarknaderna fortsätter sin snabba expansion.

·Ökningen av bruttomarginalen i kvartalet visar på lönsamheten i Hexagons nylanserade produkter. Med en förväntad volymtillväxt och en god kostnadskontroll är förutsättningarna för en ökning av rörelsemarginalen därmed goda.

·Ett starkt resultat i kombination med ständig fokus på att minska rörelsekapitalet har genererat ett operativt kassaflöde om 249 MSEK (-15) i det första kvartalet.

Delårsrapporten för det första kvartalet 2010 presenteras idag kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på Hexagons hemsida.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon