Delårsrapport januari - juni 2010

5 augusti 2010

  • Stark orderingång med 30 procents organisk tillväxt i det andra kvartalet
  • Nordamerika och Europa uppvisar en ökad takt i återhämtningen samtidigt som tillväxtmarknaderna fortsätter sin snabba expansion
  • Rörelsemarginalen ökade till 18 procent (15) i det andra kvartalet
  • Starkt kassaflöde i andra kvartalet trots en organisk tillväxt i nettoomsättning om 16 procent. Fortsatt fokus på effektivt användande av rörelsekapitalet
  • Den 7 juli offentliggjordes förvärvet av Intergraph. Köpeskillingen uppgår till 2.1 miljarder USD

Delårsrapporten för det andra kvartalet 2010 presenteras idag kl 13:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på Hexagons hemsida.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon