Hexagons nyemission fulltecknad

20 december 2010

Det preliminära resultatet för Hexagons nyemission visar att cirka 87,7 miljoner aktier motsvarande cirka 99,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande cirka 236,0 miljoner aktier mottagits för teckning med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt. Nyemissionen är således fulltecknad. Genom nyemissionen kommer Hexagon att tillföras cirka 6 521 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

De som har tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande till de personer som tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt beräknas att distribueras omkring den 23 december 2010. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom nyemissionen ökar Hexagons aktiekapital med 176 244 814 SEK till 707 284 354 SEK. Antalet aktier ökar med 88 122 407 varav 3 937 500 aktier av serie A och 84 184 907 aktier av serie B. Totalt antal aktier efter nyemissionen kommer att uppgå till 353 642 177 aktier varav 15 750 000 aktier av serie A och 337 892 177 aktier av serie B.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas bli den 23 december 2010. De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm och SIX Swiss Exchange från och med den 28 december 2010. Aktier som tecknats med stöd av subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt beräknas bli föremål för handel från och med den 11 januari 2011. Endast aktier av serie B kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm och SIX Swiss Exchange.

Hexagon AB är en ledande, global leverantör av 3D lösningar för att konstruera, mäta och positionera objekt samt att behandla och presentera data. Hexagons lösningar gör det möjligt för kunden att öka produktiviteten, förbättra kvalitén samt fatta bättre och snabbare operationella beslut. Hexagon har cirka 11 000 medarbetare i fler än 42 länder och en nettoomsättning om cirka 20 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon