Hexagon deltar vid Intergraph 2010

31 augusti 2010

Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén deltar vid Intergraph Corporations årliga internationella användarkonferens i Las Vegas, USA. Vid konferensen "Intergraph 2010" deltar cirka 2 000 Intergraphkunder från hela världen. Konferensprogrammet inkluderar bland annat förhandsvisning av ny teknologi, presentationer av industriexperter samt utbildning och praktisk träning i användandet av Intergraphs teknologier.

I en presentation kommenterar Ola Rollén det planerade förvärvet av Intergraph som offentliggjordes den 7 juli 2010. Han återupprepar Hexagons intention att fortsätta satsa på och investera i Intergraphs vision, teknologi, kunder och anställda. Ola Rollén bekräftar också Hexagons avsikt att stödja Intergraphs produktutvecklingsplan och investera i forskning och utveckling.

"Det är vår avsikt att Intergraphs teknologi ska komma att utgöra Hexagons mjukvaruplattform, vilket ger differentierade industrispecifika mjukvarulösningar. Genom att kombinera Intergraphs teknologi med våra globala resurser och teknologier, skapar vi nya spännande kundlösningar", säger Ola Rollén.

Förvärvet av Intergraph är föremål för konkurrensmyndigheternas godkännanden och andra sedvanliga bestämmelser. Konkurrensanmälningar har inlämnats till berörda tillsynsmyndigheter och tillämpliga väntetider har gått ut utan att myndigheterna beslutat om vidare åtgärder. De återstående tillståndsprocesserna är under slutförande. Konsolidering beräknas ske under det fjärde kvartalet 2010.

Då förvärvsprocessen avslutats blir Intergraph ett helägt dotterbolag till Hexagon AB som kommer att verka under Intergraphs namn och varumärke som en separat Hexagondivision. Efter det att processen avslutats är det tänkt att Ola Rollén ska tillträda som VD för Intergraph i enlighet med den modell för integration i Hexagonkoncernen som visat sig vara framgångsrik vid koncernens tidigare större förvärv. Intergraphs två divisioner Process, Power & Marine och Security Government & Infrastructure kommer även fortsättningsvis att ledas av Gerhard Sallinger respektive John Graham.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 7 500 medarbetare i 39 länder och en nettoomsättning om cirka 12 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon