Hexagon genomför nyemission om cirka 6.500 MSEK

25 oktober 2010

Styrelsen i Hexagon AB har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 6 500 MSEK med företrädesrätt för Hexagons aktieägare. Syftet med nyemissionen är att delvis finansiera förvärvet av den amerikanska mjukvarukoncernen Intergraph Corporation som Hexagon den 6 juli 2010 träffade ett avtal om att förvärva för 2 125 MUSD kontant på skuldfri basis. Genomförandet av förvärvet var bland annat villkorat av godkännanden från konkurrensmyndigheter samt CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States). Samtliga godkännanden har nu erhållits, övriga villkor stämts av och förvärvet väntas slutföras torsdagen den 28 oktober 2010. Mer information finns i bifogad pdf.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon