Slutligt resultat av Hexagons nyemission

22 december 2010

Den slutliga sammanräkningen i Hexagons nyemission visar att 87 783 072 aktier, motsvarande cirka 99,6 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. De 339 335 aktier av serie B som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats personer som tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning baserat på subsidiär företrädesrätt skickas endast till dem som erhållit tilldelning. Genom nyemissionen kommer Hexagon att tillföras cirka 6 521 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar Hexagons aktiekapital med 176 244 814 SEK till 707 284 354 SEK. Antalet aktier ökar med 88 122 407 varav 3 937 500 aktier av serie A och 84 184 907 aktier av serie B. Totalt antal aktier efter nyemissionen kommer att uppgå till 353 642 177 aktier varav 15 750 000 aktier av serie A och 337 892 177 aktier av serie B.

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket den 23 december 2010 och bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm och SIX Swiss Exchange från och med den 28 december 2010. Aktier som har tecknats med subsidiär företrädesrätt beräknas bli registrerade hos Bolagsverket den 10 januari 2011 och bli föremål för handel från och med den 11 januari 2011. Endast aktier av serie B kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm och SIX Swiss Exchange.

Hexagon AB är en ledande, global leverantör av 3D lösningar för att konstruera, mäta och positionera objekt samt att behandla och presentera data. Hexagons lösningar gör det möjligt för kunden att öka produktiviteten, förbättra kvalitén samt fatta bättre och snabbare operationella beslut. Hexagon har cirka 11 000 medarbetare i fler än 42 länder och en nettoomsättning om cirka 20 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon