Årsstämma 2010

31 mars 2010

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2010 klockan 17.00 på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med adress Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon