Inbjudan till presentation av Hexagons bokslutskommuniké den 6 februari

30 januari 2009

Hexagon publicerar Bokslutskommuniké 2008 fredagen den 6 februari kl 08:00. Rapporten presenteras av Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens den 6 februari kl 15:00.

Telefonkonferensen hålls på engelska och webbsänds. För deltagande vänligen ring +46 8 505 598 53, +44 203 043 24 36, +41 44 580 65 24 eller +1 866 458 40 87.

Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon