Delårsrapport januari - september 2009

28 oktober 2009

Tredje kvartalet 2009

· Orderingången minskade med -15 *) procent till 2 757 MSEK (3 139).
· Nettoomsättningen minskade med -23 *) procent till 2 629 MSEK (3 070).
· Rörelseresultatet uppgick till 359 MSEK (543).
· Resultatet före skatt uppgick till 329 MSEK (467).
· Resultatet efter skatt uppgick till 286 MSEK (418).
· Resultatet per aktie uppgick till 1,07 SEK (1,56).
· Kassaflödet ökade till 411 MSEK (91).

*) Justerad till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt).

Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2009 presenteras idag kl 13:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på Hexagons hemsida.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon