Delårsrapport januari - mars 2009

6 maj 2009

Första kvartalet 2009 *)

· Orderingången minskade med -23 **) procent till 2 989 MSEK (3 323).

· Nettoomsättningen minskade med -20 **) procent till 3 038 MSEK (3 175).

· Rörelseresultatet uppgick till 405 MSEK (560).

· Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär ***), uppgick till 350 MSEK (490).Inklusive dessa poster uppgick resultatet före skatt till 175 MSEK (490).

· Resultatet efter skatt, exklusive poster av engångskaraktär ***), uppgick till 302 MSEK (427). Inklusive dessa poster uppgick resultatet efter skatt till 151 MSEK (427).

· Resultatet per aktie, exklusive poster av engångskaraktär ***), uppgick till 1,14 SEK (1,60). Inklusive dessa poster uppgick resultatet per aktie till 0,56 SEK (1,60).

Delårsrapporten för det första kvartalet 2009 presenteras idag vid en telefonkonferens kl 15:00. För deltagande, se instruktion på Hexagons hemsida.

*) Exklusive Hexpol AB som avskiljdes från Hexagon AB den 1 juni 2008. **) Justerad till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt). ***) Omstruktureringskostnad på 175 MSEK relaterad till kostnadsbesparingsprogrammet.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon