Delårsrapport januari - juni 2009

6 augusti 2009

Andra kvartalet 2009 *)

· Orderingången minskade med -26**) procent till 2 951 MSEK (3 425).
· Nettoomsättningen minskade med -23**) procent till 3 068 MSEK (3 337).
· Rörelseresultatet uppgick till 454 MSEK (674).
· Resultatet före skatt uppgick till 411 MSEK (604).
· Resultatet efter skatt uppgick till 354 MSEK (528).
· Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK (1,98).
· Operativt kassaflöde, före omstruktureringskostnader, ökade till 501 MSEK (267).

*) Exklusive Hexpol AB som avskiljdes från Hexagon AB den 1 juni 2008. **) Justerad till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt).

Delårsrapporten för det andra kvartalet 2009 presenteras idag kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på Hexagons hemsida.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon