Hexagon stärker sin distribution i Nordamerika

1 oktober 2009

Hexagon har träffat avtal med det amerikanska företaget Loyola Enterprises Inc. (www.loyola.com) om att förvärva en av deras divisioner; Spatial Systems.

Divisionen för spatiala system har sitt huvudkontor i Richmond, Virginia och är en ledande distributör och serviceenhet för lantmäteriprodukter i staterna Virginia, West Virginia, Maryland och Washington DC. Divisionen har även sitt eget nätverk av referensstationer för GPS (RTK-NetTM). Detta nätverk förstärker och korrigerar GPS satellitsignaler, vilket är till stor nytta för en mängd olika användare och applikationsområden.

"Spatial Systems är en viktig byggsten i Hexagons globala tillväxtstrategi inom lantmäteri och byggmarknaden. Förvärvet i kombination med de aktiviteter vi genomfört tidigare år innebär att vi kontinuerligt skapar en solid grund för Hexagon Geosystems verksamhet i regionen", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

"Det som vi är särskilt intresserade av är att kombinera infrastrukturen och expertisen i Loyolas RTK-nätverk med våra egna nätverk i regionen och därmed skapa det största konsoliderade nätverket av referensstationer för GPS i USA. Tjänster från dessa nätverk blir allt viktigare för en mängd olika applikationer inom positionering, exempelvis inom lantmäteri och kartläggning samt inom styrning och kontroll av bygg-, jordbruks- och gruvmaskiner", säger Ola Rollén vidare.

Bolagets genomsnittliga årsomsättning har varit cirka 23 MSEK de senaste åren och exkluderat internförsäljning är siffran cirka 8 MSEK.

Förvärvet konsolideras från den 1 oktober 2009 och bidrar från start positivt till Hexagons resultat.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 8 000 medarbetare i 35 länder och en nettoomsättning om cirka 13 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon