Hexagons resultat per aktie ökade under 2008 med 6 till 8 procent

13 januari 2009

Hexagon uppskattar en ökning av resultat per aktie om mellan 6 och 8 procent för helåret 2008. Ökningen understiger den tidigare prognosen för året om en ökning av resultat per aktie om 15 procent.

December månad är vanligtvis en stark försäljningsmånad och representerar cirka 25 procent av Hexagons årsresultat. De avslutande veckorna år 2008 var betydligt svagare än förväntat. Kunder valde att stänga ner sin verksamhet istället för att, som under normala omständigheter, lägga ordrar för leverans före årsskiftet.

På grund av den avtagande efterfrågan har Hexagon accelererat sitt kostnadsbesparingsprogram. Uppsägning av personal samt permitteringar under första halvåret 2009 förväntas ge årliga besparingar om cirka 500 MSEK. Dessa åtgärder medför omstruktureringskostnader om totalt cirka 100 MSEK i fjärde kvartalet 2008.

För helåret 2008 uppskattas omsättningen till 13 miljarder SEK och resultatet per aktie till mellan 6,4 och 6,5 SEK. Siffrorna exkluderar Hexpol AB, den polymerverksamhet som särskiljdes från Hexagon den 1 juni 2008.

"Första halvåret 2009 kommer att bli utmanande. Med anledning av den minskade efterfrågan agerar Hexagon genom att skära kostnader, säga upp och permittera anställda samt senarelägga investeringar. I takt med att statliga stimulanspaket, runtom i världen, ger effekt på infrastrukturella investeringar, förväntas Hexagons tillväxt att åter ta fart", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon