Hexagon stärker sitt produkterbjudande i Metrology

10 december 2009

Hexagon har nyligen förvärvat alla tillgångar och immateriella rättigheter från två tyska bolag verksamma inom industriell mätteknik. Förvärven kommer att ytterligare förstärka Hexagons globala produkterbjudande inom multisensorteknologi vilket är ett tillväxtsegment inom Metrology.

Det finns en växande efterfrågan för att via teknologier som optik, "white light och non-contact sensors" utföra mätningar i 3D inom industriell mätteknik. Kunder efterfrågar i allt högre grad flexibel mätutrustning med multipla sensorer som kan utföra olika mätuppdrag i en operation. Multisensorteknologi är ett område med hög tillväxt och målkunderna finns inom branscher såsom high-tech, medicin, elektronik och mikrobearbetning.

De förvärvade tillgångarna i Mahr Multisensor GmbH ger Hexagon ett komplett erbjudande av optiska koordinatmätsystem, vilka används för mätning i industriella applikationer samt inom forskning.

Hexagon har även förvärvat samtliga tillgångar och immateriella rättigheter av Mycrona GmbH som tillverkar koordinatmätmaskiner utrustade med 3D multisensorteknologi. Mycrona har ett heltäckande produkterbjudande riktat mot företag som använder visionteknologi i sina mätningar. Varje produkt kan erbjudas med kamera, laser eller så kallade white light sensorer samt mätprober. Mycrona är även sedan tidigare en etablerad användare av Hexagons mjukvara PC-DMIS, vilken således är en integrerad del av samtliga deras produkter.

Hexagon kommer att integrera de förvärvade enheterna med sin existerande verksamhet inom multisensorteknologi. Verksamheten kommer drivas med FoU- och tillverkningsenheter i Tyskland och Kina.

"Genom dessa förvärv får Hexagon ett heltäckande erbjudande även inom marknaden för multisensorteknologi. Från de relativt enkla system vi redan har i vårt dotterbolag Tesa till de avancerade, automatiserade systemen som Mahr och Mycrona erbjudit. Det öppnar även upp dörren till nanosegmentet av mätteknikbranschen", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Exkluderat internförsäljning kommer förvärven att addera cirka 50-70 MSEK till Hexagons försäljning 2010. Förvärven konsolideras från den 1:a januari 2010 och bidrar från start positivt till Hexagons resultat.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 8 000 medarbetare i 35 länder och en nettoomsättning om cirka 13 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon