Årsredovisning 2008

6 april 2009

2008 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 13 060 MSEK (11 857).
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 14 procent till 2 405 MSEK (2 111).
  • Resultatet före skatt ökade med 12 procent till 2 004 MSEK (1 789).
  • Resultatet per aktie ökade med 10 procent till 6,63 SEK (6,05).
  • Polymerverksamheten delades ut till Hexagons aktieägare och noterades på NASDAQ OMX Stockholm under namnet Hexpol AB.
  • Tio bolag, med en årlig omsättning om cirka 450 MSEK, förvärvades.
  • Hexagons styrelse föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,50 SEK (2,08) per aktie.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon