Bokslutskommuniké januari - december 2007

5 februari 2008

Stark tillväxt och vinst i fjärde kvartalet 2007

 • Orderingången ökade till 4 011 MSEK (3 588), motsvarande 16 % organisk tillväxt.
 • Nettoomsättningen ökade till 4 124 MSEK (3 561), motsvarande 19 % organisk tillväxt.
 • Resultatet före skatt, exkl. poster av engångskaraktär1), ökade med 36 % till 678 MSEK (500). Inkl. poster av engångskaraktär ökade resultatet före skatt till 505 MSEK (500).
 • Resultatet efter skatt, exkl. poster av engångskaraktär1), ökade med 36 % till 569 MSEK (418). Inkl. poster av engångskaraktär ökade resultatet efter skatt till 427 (418).
 • Resultatet per aktie före utspädning och exkl. poster av engångskaraktär1) ökade med 36 % till 2,13 SEK (1,57). Inkl. poster av engångskaraktär var resultatet per aktie 1,59 (1,57).
 • Som tidigare tillkännagivits har den föreslagna börsnoteringen av polymerverksamheten samt PPA effekterna från förvärvet av NovAtel m.m. belastat kvartalet med -173 MSEK.

År 2007 - ett finansiellt rekordår

 • Orderingången ökade till 15 139 MSEK (13 720), motsvarande 16 % organisk tillväxt.
 • Nettoomsättningen ökade till 14 587 MSEK (13 469), motsvarande 15 % organisk tillväxt.
 • Resultatet före skatt ökade med 27 % till 2 056 MSEK (1 618).
 • Resultatet efter skatt ökade med 41 % till 1 811 MSEK (1 280).
 • Resultatet per aktie, före utspädning, ökade med 36 % till 6,79 SEK (5,01).

Utdelningsförslag

 • Utdelning till aktieägare föreslås öka med 41 % till 2,35 (1,67) SEK per aktie. Därutöver föreslås en separat notering av polymerverksamheten på den Nordiska Börsen vilket skulle innebära en extra utdelning till Hexagons aktieägare i form av aktier i det noterade bolaget.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon