Bokslutskommuniké 2007

5 februari 2008

Bokslutskommuniké 2007 publicerades kl 08:00 den 5 februari 2008. Rapporten kommenterades vid en telefonkonferens. Vänligen se länkar nedan.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon