Inbjudan till presentation av Hexagons Q3 rapport den 28 oktober

21 oktober 2008

Hexagon publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2008 tisdagen den 28 oktober kl 08:00. Delårsrapporten presenteras av Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens den 28 oktober kl 15:00.

Telefonkonferensen hålls på engelska och webbsänds. För deltagande vänligen ring +46 8 505 598 53, +44 203 043 24 36, +41 445 806 524 eller +1 866 458 40 87.

Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 8 000 medarbetare i 35 länder och en nettoomsättning om cirka 13 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon