Inbjudan till presentation av Q2 rapport den 8 augusti

1 augusti 2008

Hexagon publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2008 fredagen den 8 augusti kl 08:00. Delårsrapporten presenteras av Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens den 8 augusti kl 15:00.

Telefonkonferensen hålls på engelska och webbsänds. För deltagande vänligen ring
+46 8 505 598 53, +44 203 043 24 36, +41 445 806 524 eller +1 866 458 40 87.

Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 8 000 medarbetare i 35 länder och en nettoomsättning om cirka 13 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon