Delårsrapport januari - september 2008

28 oktober 2008

· Orderingången ökade med 8 ¹) procent till 3 209 MSEK (2 920).

· Nettoomsättningen ökade med 12 ¹) procent till 3 070 MSEK (2 768).

· Rörelseresultatet, exklusive Hexpol ²), ökade med 15 procent till 543 MSEK (474). Resultatet påverkades negativt av förändrade valutakurser med -34 MSEK.

· Resultatet före skatt, exklusive Hexpol ²), ökade med 9 procent till 467 MSEK (427). Resultatet påverkades negativt av förändrade valutakurser med -36 MSEK.

· Resultatet efter skatt, exklusive Hexpol ²), ökade med 9 procent till 418 MSEK (385).

· Resultatet per aktie, före utspädning och exklusive Hexpol ²), ökade med 8 procent till 1,56 SEK (1,44).

 

¹) Justerad till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt).

²) Hexpol noterades på NASDAQ OMX Nordiska Börs och särskiljdes från Hexagon den 1 juni 2008.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon