Delårsrapport januari - juni 2008

8 augusti 2008

Stark omsättnings- och resultattillväxt i andra kvartalet 2008

· Orderingången ökade med 12* procent till 4 016 MSEK (3 651).
· Nettoomsättningen ökade med 13* procent till 3 904 MSEK (3 516).
· Rörelseresultatet ökade med 22 procent till 734 MSEK (601). Resultatet påverkades negativt av förändrade valutakurser med -56 MSEK.
· Resultatet före skatt ökade med 18 procent till 657 MSEK (555). Resultatet påverkades negativt av förändrade valutakurser med -58 MSEK.
· Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär, ökade med 17 procent till 566 MSEK (483). Inklusive poster av engångskaraktär ökade resultatet före skatt med 11 procent.
· Resultatet per aktie, före utspädning, ökade med 10 procent till 2,12 SEK (1,92).
· Polymerverksamheten noterades som ett separat bolag på OMX Nordiska Börs Stockholm. Hexpol dekonsoliderades från Hexagon från den 1 juni.

* Justerad till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt).

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon