Informationsbroschyr HEXPOL

18 april 2008

Denna informationsbroschyr är inte ett noteringsprospekt utan ett beslutsunderlag till Hexagons aktieägare avseende styrelsens föreslagna utdelning av aktierna i Hexagon Polymers AB, under namnändring till Hexpol AB. Förutsatt att beslut fattas om sådan utdelning på årsstämman i Hexagon den 5 maj 2008 kommer ett noteringsprospekt att upprättas i samband med ansökan om notering av Hexpols B-aktier vid OMX Nordiska Börs Stockholm.

I informationsbroschyren framgår bland annat effekterna för Hexagon av utdelningen av Hexpol, villkor och anvisningar för utdelningen samt en kortfattad beskrivning av Hexpols verksamhet

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon