HEXPOL noteras på OMX Nordiska Börs 9 juni 2008

4 juni 2008

OMX Nordiska Börs Stockholms bolagskommitté har godkänt att aktierna av serie B i HEXPOL AB (publ) tas upp till handel på OMX Nordiska Börs Stockholm. Första dag för handel blir måndag den 9 juni 2008. Bolaget kommer att handlas under kortnamnet HPOL B med ISIN-kod SE0002452623. En handelspost är 100 aktier.

I samband med noteringen kommer aktierna i HEXPOL att delas ut till Hexagons aktieägare i enlighet med beslut på Hexagons årsstämma den 5 maj 2008. Någon emission av nya aktier i samband med börsnoteringen kommer inte att ske.

Finansinspektionen har vidare godkänt prospektet för notering av aktierna i HEXPOL. Prospektet kommer att offentliggöras torsdagen den 5 juni 2008 via HEXPOL:s hemsida: www.hexpol.com. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt via www.swedbank.se/prospekt samt på Hexagons hemsida www.hexagon.se. Prospektet kommer därtill att distribueras i tryckt form till Hexagons aktieägare.

Finansiella rådgivare i samband med utdelningen och noteringen har varit Swedbank Markets. Legala rådgivare har varit Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 10 000 medarbetare i 36 länder och en nettoomsättning om cirka 15 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

HEXPOL AB är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade gummiblandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar samt den globala fordonsindustrins systemleverantörer. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products och har cirka 2 300 anställda i nio länder. Under 2007 omsatte HEXPOL cirka 2 700 MSEK. Läs mer på www.hexpol.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon