HEXPOL Delårsrapport januari - mars 2008

8 maj 2008

Kvartal 1 - Fortsatt stark tillväxt och ökat resultat

  • Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 852 MSEK (656)
  • Rörelseresultatet ökade med 20 procent till 83 MSEK (69)
  • Resultatet efter skatt ökade med 14 procent till 50 MSEK (44)
  • Resultatet per aktie efter skatt ökade med 13 procent till 1,88
  • Det operativa kassaflödet var starkt och uppgick till 56 MSEK
  • Beslut togs den 2 april om namnändring av Hexagon Polymers AB till
  • Beslut fattades på Hexagon AB:s årsstämma den 5 maj att genom
  • Den förestående noteringen planeras ske på OMX Nordiska Börs
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon